سینی ها

_
سینی 3 نفره (ترمه)لقمه کباب + جوجه شکاری + جوجه چینی + دورچین مخصوص1050000 تومان
سینی 4 نفره (سوخاری)فیله ماهی سرخ شده + جوجه چینی + میگو سوخاری + سیب زمینی سوخاری + نیم پیتزا مخصوص1490000 تومان
سینی 4 نفره (باربیکیو)لم چاپس + اسکندر کباب + چیکن گریل + فیله سوخاری + دورچین مخصوص1470000 تومان
سینی 5 نفره (ضیافت)لقمه کباب + گردن + بلدرچین + جوجه شالتو + فیله ماهی سرخ شده + دورچین مخصوص2240000 تومان
سینی 5 نفره (سوربان)لقمه کباب + گردن + بلدرچین + جوجه چینی + لم چاپس + دورچین مخصوص2460000 تومان
سینی 6 نفره (خانواده)لقمه کباب + جوجه شالتو + جوجه شکاری + شیشلیک + بلدرچین + جوجه چینی + دورچین مخصوص2920000 تومان