قلیان

_
قلیان عربی230000 تومان
قلیان اضافه75000 تومان
قلیان عربی با سرویس میوه350000 تومان
میوه250000 تومان