سالاد

_
سالاد ویژه سوربان450000 تومان
سالاد فتوش275000 تومان
سالاد فتوش سوربان
سالاد سزار290000 تومان
سالاد گاردن340000 تومان
سالاد آووکادو380000 تومان

نوشیدنی

_
نوشابه و دلستر قوطی30000 - 35000 تومان
دوغ محلی تک نفره45000 تومان
دوغ محلی پارچی135000 تومان
آب معدنی8000 تومان